HUBER sandvasker RoSF4 T

HUBER sandvasker RoSF4 T har et glødetap på mindre enn 3 % organisk innhold og en stor gjennomstrømning av faste partikler på 90 %. Maskinen er enkel å tilpasse til eksisterende tanker eller kanaler.

 

En konvensjonell sandvasker skiller nesten alle faste materialer som følger med utløpet fra et sandfang.

 • Denne utskilte sanden inneholder nesten alltid relativt store mengder organisk materiale og er ofte svart. Den utskilte sanden trenger derfor ofte en ekstra behandling der organisk stoff skilles fra sanden.

  Ved å pumpe inn vaskevann nedenfra og opp gjennom sanden som ligger på bunnen av maskinen, skapes det en fluidisert seng. I den fluidiserte sengen løsner de lettere organiske partiklene fra de tyngre sandpartiklene.

 • Vaskeprosessen effektiviseres av en omrører som holder partiklene i bevegelse. Når det organiske materialet er utskilt, transporteres den rene sanden ut ved hjelp av transportskruen og avvannes statisk. Det organiske materialet transporteres bort sammen med vaskevannet.

   

  Read more...close

  Due to a defined introduction of upwardly directed service water the grit situated in the lower part of the RoSF4 T Grit Washing Plant will be fluidised in flow, i.e. a grit fluidised bed is generated. Within this fluidised bed the lighter organic particles are separated from the dense grit particles, independent of the particle size. This process is supported by the central stirrer keeping the particles in motion. After removal of the organic material the clean grit is removed through a classifying screw, statically dewatered and discharged into a container.

  The removed organics are automatically discharged with the introduced wash water.

  Fordeler

  Fordeler

  Fordelene med HUBER Sand Wash RoSF4 T

  • Lave investeringskostnader

  • Behandling av delvis avvannet sand fra sandfang

  • Enhetene leveres i forskjellige størrelser fra en gjennomstrømning på 0,1 til 3,0 m3 faste partikler per time

  • Reduksjon av organisk materiale ned til et glødetap på maksimalt 3 %.

  • Avvanning av sanden opp til 90 % TS

  • Tilpasset enkel installasjon etter HUBER langsgående sandfelle, rundsandfelle eller kompaktanlegg Ro5

  • Transportskruen lagres i begge ender for å sikre problemfri drift

  • Fremstilt i rustfritt stål

  • Godt avvannet og vasket sand betyr lavere deponeringskostnader

  Nedlastinger

  Case Studies

  Medier

  Medier

  Produkter

  request further product information
  http://www.hubersa.com//produkter/utskilling-og-behandling-av-sand/sandvaskere/huber-sandvasker-rosf4-t.html?L=16