HUBER skivefortykker S-DISC

Unik slamfortykker for effektiv slambehandling, for renseanlegg med opptil 200 000 PE

S-DISC eller «Pucken» er en utmerket slamfortykker for små til mellomstore volumer. Maskinens hjerte er en hellende, langsomt roterende filterskive. Det tynne slammet blandet med polymer spres ved hjelp av tyngdekraften, og en fordelingsskive sprer seg jevnt over skivens radius. Det flokkede slammet ligger igjen på platen, og vannet siles gjennom. Over skiven er det flere rader med «ploger» som fører slammet sammen og dermed skaper bevegelse som frigjør ekstra vann. På «oversiden» av den roterende skiven øker TS-innholdet ytterligere, og der slammet når det høyeste punktet på skiven er det en omkaster som fører det avvannede slammet ut i utløpet. Utløpet er plassert ved klokken 1 og innløpet er plassert ved klokken 2 på skiven. Mellom klokken 1 og 2 er det en spylerampe på undersiden som spyler filteret på baksiden før nytt slam strømmer inn. HUBER S-DISC har et lite overflatebehov i forhold til volumet som skal håndteres, og lite vedlikeholdsbehov ettersom filterskiven er i rustfritt stål og ikke av polyester eller annet plastmateriale.

Fordeler

Fordeler

Fordelene med HUBER slamfortykker S-DISC

  • Lave driftskostnader som følge av utmerket systemytelse og enkel systemdrift
  • Reduksjon av slamvolum
  • Typisk fortykningsresultat 6 %
  • Lavt polymerforbruk
  • Spesifikt strømforbruk 0,03 kW/m³
  • Minimalt overvåkingsbehov – mindre enn 10 minutter hver dag
  • Behov for vaskevann på 5 % av slamgjennomstrømningen
  • Vaskevannstrykk 3 bar
  • Stille maskin 68 dB(A)

Downloads

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Produkter

request further product information