HUBERs integrerte vaskepresse for ristgods IRGA

Med integrert vaskepresse vaskes renseavfallet uten biologisk materiale, noe som gjør avvanningen lettere opp til og over 40 % TS, avhengig av anvendelsen.

  • I de fleste tilfeller kan IRGA tilpasses den eksisterende installasjonen av HUBERs skruesiler Ro9.

    Alle rotamatskruesiler kan utstyres med et IRGA-system som vasker renseavfallet i silen til det er fritt for avføring og andre forurensninger. Renseavfallet avvannes deretter i skruesiltransportrøret helt opp til 40 % TS. Servicevann eller vanlig vann kan brukes som vaskevann. Når det gjelder store mengder fett, kan spyling med varmt vann noen ganger i døgnet være et smart alternativ. Vaskevann fra det avvannede renseavfallet returneres til vandig fase etter silene i innløpet.

  • request further product information