Atkomst/inspeksjonsvindu

Pressure-tight access and inspection covers, especially in the field of potable water supply.
Made from 1.4404 (AISI 316 L) stainless steel.
 

Atkomstluke TT 8aclose

Atkomstluke TT 8a

Disse dørene er kumlokk i rustfritt stål. De kan brukes til atkomst til tanker/varehus og biogassanlegg, særlig for vedlikehold og reparasjoner.

Inspeksjonsvindu TT 8bclose

Inspeksjonsvindu TT 8b

Denne inspeksjonsvindusrammen er fremstilt i rustfritt stål. Inspeksjonsvinduet kan med fordel brukes til å se inn i vanntanker/reservoarer, særlig hvis de er hevet.

Here you will find extensive planning documents and customer information.
For quick and easy download, all documents of a product are packed together into one complete ZIP file:

Produkter

request further product information
http://www.hubersa.com//produkter/produkter-for-sikker-tilgang/trykktette-doerer-og-ventilasjonsrister/atkomstinspeksjonsvindu.html?L=16