Luftfiltrering

Lufting av vannmagasiner

Hvert drikkevannsmagasin puster, luftes og utluftes for å utjevne trykket når vannivåene i tanken varierer. Enorme mengder luft suges inn i magasinene når vann tas ut. Denne luften presses deretter ut når det fylles nytt vann på magasinene. Det hygieniske problemet ligger i denne «innpustingsprosessen». Avhengig av kvaliteten på den luften som kommer inn, er det stor fare for at det kommer inn smuss, bakterier og virus i magasinene. Et beregnet eksempel på dette viser at en tank på 500 m3 kan samle opptil 21.000 mg støv eller 1.680 milliarder bakterier. Av denne årsaken er det særdeles viktig å ha en god ventilasjon/filtrering. Grove filtre holder bare borte større støvpartikler, insekter eller løv. De stoffene som forårsaker de hygieniske problemene er ofte svært små, mindre enn 5 μm. Dette gjør at selv ikke fine filtre oppnår tilstrekkelig utskillingseffekt. For å oppnå dette trenges det et filter for svevende partikler for å garantere at luften er ren. Slike filtre er vi også i operasjonssaler der kravet til hygienen er strengt. Dersom vannmagasinet/reservoaret befinner seg i et område med gjødseldispersjon, trenges det også et filter med aktivt kull.

HUBERs ventilasjonsteknologi vil forhindre slike faremomenter. Generelt kan man si at bare filtrert luft skal ha lov til å passere og komme inn i vannmagasinet/reservoaret. Det medfører at det er svært viktig at man har tette/lukkede systemer rundt vannmagasinet/reservoaret, både når det gjelder tilgang, men også for rør. Vi gir gjerne råd om hvilken filterløsning som vil gi det optimale hygieniske miljøet for nettopp ditt drikkevann. Det er flere forskjellige punkter man bør ta hensyn til når det gjelder riktig luftfiltrering og krav til et hygienisk miljø for drikkevannet.

Luftings-/utluftingsanlegg L251close

Luftings-/utluftingsanlegg L251

Et naturlig luftings-/utluftingsanlegg med lufttilkoblinger på begge sider for å forbedre hygienen i drikkevannsmagasinet/reservoaret. Filteret er fremstilt i rustfritt stål 1.4307, i tillegg til filtermaterialet. Filteret er syrebehandlet i beisebad og passivisert.

Maksimal gjennomstrømning ved Δp = 120 Pa: 250 m³/h

Luftings-/utluftingsanlegg L252close

Luftings-/utluftingsanlegg L252

Et naturlig luftings-/utluftingsanlegg med lufttilkoblinger på begge sider for å forbedre hygienen i drikkevannsmagasinet/reservoaret. Filteret er fremstilt i rustfritt stål 1.4307 i tillegg til filtermaterialet. Filteret er syrebehandlet i beisebad og passivisert.

Maksimal gjennomstrømning ved Δp = 120 Pa: 300 m³/h

Luftings-/utluftingsanlegg L361, L661close

Luftings-/utluftingsanlegg L361, L661

Et naturlig luftings-/utluftingsanlegg med lufttilkoblinger på begge sider for å forbedre hygienen i drikkevannsmagasinet/reservoaret. Filteret er fremstilt i rustfritt stål 1.4307 i tillegg til filtermaterialet. Filteret er syrebehandlet i beisebad og passivisert.

Maksimal gjennomstrømning ved Δp = 120 Pa: 720 m³/h (L361), 3.012 m³/h (L661)

request further product information