HUBER trapperist STEP SCREEN® SSF

HUBER STEP SCREEN SSF® har et bredt anvendelsesområde

HUBER STEP SCREEN® SSF har en god utskillingseffekt og håndterer både store og små gjennomstrømninger. Konstruksjonen betyr en enkel og pålitelig transport av renseavfallet, og som et alternativ kan det installeres et bunntrinn. Installasjonsvinkelen er fleksibel og kan dermed tilpasses installasjonens spesifikke hydrauliske forutsetninger.

Read more...close

STEP SCREEN®-systemet er allment akseptert og vellykket takket være sin funksjon og sitt driftsprinsipp som er lett å følge, samt for enkel rengjøring uten hjelpemidler (selvrensende effekt i henhold til motstrømsprinsippet). Det gir også stor driftssikkerhet og er lett å vedlikeholde, samtidig som det er i stand til å håndtere svært store mengder renseavfall Motorkoblingssystemet er utviklet ut ifra vårt velprøvde og patenterte koblingssystem. I kundens favør har vi bevisst unngått kjededrift som er vanskelige å vedlikeholde. Med det nye koblingssystemet kan vi mestre lamellenes bøyemoment, spesielt ved høye vannstander.

Fordeler

Fordeler

Fordelene med vår fleksible HUBER trapperist STEP SCREEN® SSF:

  • Fjerning av renseavfall fra bunnen av kanalen gjøres ved hjelp av et spesialkonstruert bunntrinn
  • Kan tilpasses kundespesifikke krav takket være justerbar installasjonsvinkel
  • Stor kapasitet fordi gjennomstrømningen bare passerer gjennom risten én gang
  • God utskillingseffekt takket være den smale spaltebredden og dannelsen av renseavfallsmatten
  • Selvrensende takket være bevegelig lamellpakke
  • Minimal følsomhet for sand, grus og steiner takket være renseavfallssystemet i bunntrinnet

Nedlastinger

Nedlastinger

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Medier

Produkter

request further product information