HUBER grovrist RakeMax® HF (high flow)

[Norsk] Principial sketch RakeMax-hf®: The screen consists of a flat and therefore hydraulically advantageous bottom section and a steep conveying section.

Pålitelig og stabil omløpsrist

Grovristen RakeMax® HF er en videreutvikling av den J-formede versjonen av RakeMax®, som også er en del av HUBER MAX-familien. Risten består av en flat, og dermed hydraulisk fordelaktig, bunnseksjon som går over i en bratt transportseksjon. RakeMax® HF kombinerer den velprøvde originalens pålitelige fjerning av renseavfall og store kapasitet med et lite trykktap takket være større ristoverflate.

Fjerning av materiale fra risten starter ved kanalbunnen, slik at all opphopning av uønsket materiale elimineres. Rakekomponentene er stabilt festet til det innebygde kjedesystemet og kan enkelt tilpasses ulike krav. Dette er spesielt gunstig der belastningen fra innkommende renseavfall er stor, da det kan monteres flere rakekomponenter. Avhengig av spaltebredden, er utførelsen av lamellpakken i spalter eller i kileformede masker som hindrer tilstopping. Hver av endene på de respektive rakekomponentene er koblet til drivkjedene. Hvert kjede drives av tannhjul festet til en felles aksel, som i sin tur drives av en flensmontert girmotor.

Ved lossing (dvs. det høyeste punktet på ristsyklusen) rengjøres raken av en skråstilt kam som skyver renseavfallet bort, for eksempel til et vaskesystem eller en ristgodspresseenhet. Drivenheten er montert over kanalen og er dermed lett tilgjengelig for vedlikehold. Takket være ristens kompakte utforming har maskinen en lav høyde over bakken.

Read more...close

Fjerning av materiale fra risten starter ved kanalbunnen, slik at all opphopning av uønsket materiale elimineres. Rakekomponentene er stabilt festet til det innebygde kjedesystemet og kan enkelt tilpasses ulike krav. Dette er spesielt gunstig der belastningen fra innkommende renseavfall er stor, da det kan monteres flere rakekomponenter. Avhengig av spaltebredden, er utførelsen av lamellpakken i spalter eller i kileformede masker som hindrer tilstopping. Hver av endene på de respektive rakekomponentene er koblet til drivkjedene. Hvert kjede drives av tannhjul festet til en felles aksel, som i sin tur drives av en flensmontert girmotor.

Ved lossing (dvs. det høyeste punktet på ristsyklusen) rengjøres raken av en skråstilt kam som skyver renseavfallet bort til for eksempel et vaskesystem eller en ristgodspresseenhet. Drivenheten er montert over kanalen og er dermed lett tilgjengelig for vedlikehold. Takket være ristens kompakte utforming har maskinen en lav høyde over bakken.

Fordeler

Fordeler

Fordeler med HUBERs grovrist RakeMax® HF:

 • Stor hydraulisk kapasitet takket være svært flat installasjonsvinkel
 • Stor pålitelighet og driftssikkerhet takket være definert avstand mellom taggene på risten og rengjøringsraken
 • Ingen opphopninger av renseavfall da raken renser hele risten, fra den flate kanalbunnen og oppover
 • Kompakt, optimalt vinklet konstruksjon
 • Enkel installasjon i eksisterende kanaler
 • Helt innkapslet rist med luker som er enkle å fjerne og omplassere
 • Installasjon mulig uten utgraving av kanalen
 • Ikke følsom for sand og grus
 • Enkel drivenhet som er lett tilgjengelig
 • Alle deler som er i kontakt med mediet (unntatt kjede, drivverk og lagre) er laget av rustfritt stål
 • Det er ikke nødvendig med ekstra forbruksvarer som driftsvann for driften av anlegget bortsett fra elektrisk strøm

Nedlastinger

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Produkter

request further product information