HUBER eksternslammottaker RoFAS

RoFas er en stabil vasketrommel som håndterer all slags septik og slam. Den roterende trommelen vasker og transporterer slammet gjennom prosessen.  Slamfasen renner gjennom perforeringen og ut i bunnen av maskinen. Den todimensjonale silingen minimerer fibre og hår nedstrøms. Spylerampen sikrer at fiber og andre ting som for eksempel fett vaskes fra trommelen. Etter bruk blir maskinen helt drenert og spylt ren for å unngå mygglarver. Det grove materialet forlater maskinen for videre behandling i en vaskepresse der det vaskes og avvannes. Eventuelle steiner som følger med septiken passerer gjennom maskinen uten å skade eller tette den. RoFAS i WAP kombinert er den mest pålitelige og robuste løsningen på markedet. Den kommer i tre forskjellige størrelser, den største kan håndtere to sugebiler som tømmes samtidig.

Read more...close

Mens vaskevann tilsettes for å forvaske og homogenisere råmaterialet i eksternslammottakeren, holder den perforerte platen i vasketrommelen alle partikler på 10 mm tilbake, som avvannes og deretter mates ut i en beholder. Siden bare grove partikler på 10 mm utskilles, reduseres volumet til det gjenværende materialet, og nesten alt mineralsk materiale behandles nedstrøms videre i en HUBER Coanda sandvasker RoSF4. Det gjenværende grove materialet kan deretter videre skilles ytterligere i en mineralsk og en organisk del ved hjelp av en vask for grove materialer.

Fordeler

Fordeler

Fordelene med HUBER eksternslammottaker RoFAS

 • Vasketrommel med stor gjennomstrømning av faste partikler, selv med problematiske materialer (filler, fett, steiner)
 • Stor hydraulisk kapasitet selv med stort innhold av faste partikler
 • Definert utskillingsstørrelse takket være todimensjonal siling
 • Innmating fra trykkrør, transportbånd eller vaskekanal
 • Helt innkapslet enhet
 • Ufølsom for grove materialer
 • Størrelse på utskilling: 6 til 10 mm
 • Silt avløpsvann kan brukes som vaskevann
 • Korte tider for tømming av tankbiler
 • Alternativt er det mulig med samtidig tømming av flere kjøretøy
 • Minimal slitasje, reduserte vedlikeholdsbehov
 • Kompakt, plassbesparende konstruksjon
 • Lavt energibehov
 • Fremstilt helt i rustfritt stål for å gi maksimal korrosjonsbeskyttelse

 

 

Nedlastinger

Medier

Produkter

request further product information